Selecteer een pagina

Behavioural Audit

Een Behavioural Audit bestaat uit drie lagen:

  1. beschrijving van de feitelijke gebeurtenissen;
  2. reflecties van de mensen die er bij betrokken zijn;
  3. vragen en observaties van de onderzoekers.

De bronnen zijn de in de auditpraktijk gebruikelijke, zoals documenten en interviews. Nieuw is de toevoeging van het verhalende (narratieve) aspect. Door deelnemers hun eigen verhaal te laten vertellen, komen naast de feiten ook veronderstellingen en aannames boven water. Vervolgens faciliteren we een dialoog, waarbij de deelnemers in een veilige context de belemmeringen in het onderzochte proces opsporen en oplossingen formuleren.

behavioural-audit